Terapia przez działania artystyczne – choreoterapia

Współczesna psychologia często korzysta z pozytywnego wpływu, jaki ma sztuka na ludzką psychikę. Dzieje się tak bez względu na to, czy chodzi o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Formy terapii wykorzystujące działania artystyczne noszą nazwę arteterapii. Do tej grupy zalicza się m.in. muzykoterapię, teatroterapię, filmoterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu) oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak łatwo się domyślić, jako element terapeutyczny wykorzystuje taniec. Co warto o niej wiedzieć?

Choreoterapia – zachowaj równowagę między ciałem i umysłem

Choreoterapia jest skuteczna, ponieważ istotne elementy tańca umożliwiają odzyskanie i zachowanie równowagi między umysłem, a ciałem. Ruch i rytm pozwalają pacjentowi wgłębić się w swoją psychikę, poznać zachodzące w niej procesy oraz okiełznać emocje. Aby uczestniczyć w zajęciach choreoterapii nie trzeba znać jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są też konieczne predyspozycje do bycia dobrym tancerzem. Znacznie ważniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym wesprze pacjenta terapeuta.

Choreoterapia. Kiedy wybrać?

Zakres schorzeń i problemów, w przezwyciężeniu których pomaga choreoterapia, jest niezwykle obszerny. Obejmuje zarówno schorzenia natury czysto psychicznej, jak i schorzenia somatyczne. Choreoterapia jest stosowana m.in. w leczeniu lęku społecznego, depresji, nerwic, ADHD i przewlekłego PTSD. Może być także stosowana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z nowotworami, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona oraz zaburzeniami ruchowymi – także tymi będącymi następstwami upośledzeń różnego typu.