Kurs – pierwsza pomoc

W Polsce co roku traci życie kilka tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Reakcją na takie przerażające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w chwili zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet są na pewno o wiele wygodniejsze i tańsze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia, jakie mogą pojawić się w czasie kursu, zależą od wspólnych uzgodnień organizatorów z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy zatruć środkami chemicznymi.