badania psychotechniczne Bielsko Biała, badania psychologiczne kierowców Bielsko, badania kierowców Bielsko Biała

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim badaniom. Są one konieczne dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Można stwierdzić zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Zadaniem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, bo sprawdzane zdolności słabną wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co 5 lat, lecz gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]