Sesje z coachem biznesu dla menedżerów i kadry kierowniczej

Znajdź coacha Kraków na miarę Twoich potrzeb!

Rynek pracy w ostatnich latach wymaga notorycznego dostosowywania się do jego bieżących wymogów, a przy tym jest niesłychanie konkurencyjny. Skutkiem tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownikafirmy, lecz również sprawna organizacja pracy dużych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wspomóc się praktyką profesjonalnego coacha.

Sesje z coachem kariery – rozwiń nowe kwalifikacje zawodowe

Doświadczony coach psycholog służy pomocą w poszerzeniu zakresu umiejętności jednostki, przygotowuje ją na ewentualne zmiany i nadchodzące wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale również tworzy nowe perspektywy kariery. Coach skupia się na celach oraz ambicjach klienta, dlatego sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na zrealizowanie ustalonych zadań. Kto zazwyczaj korzysta z sesji coachingowych? Są to zwłaszcza dyrektorzy czy właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w dziedzinie nadzoru i organizacji pracy.

Jak przebiega współpraca z doradcą zawodowym?

Podstawą dającej pożądane efekty pracy z coachem kariery, jest wnikliwe poznanie klienta. Dlatego inicjująca sesja z coachem koncentruje się na dokładnym określeniu oczekiwań oraz aspiracji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, najdotkliwszych klęsk oraz najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pomaga to określić, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie coaching czy doradztwo, jak również wstępnie uzgodnić ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Wstępne spotkanie nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można połączyć się przez komunikator czy też telefonicznie. Po przeprowadzeniu określonej liczby sesji coach opracowuje podsumowanie. Wskazuje w nim, które zamiary zostały osiągnięte oraz czy ewentualnie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]