cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z większości państw świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia tłumacze przygotowują mnóstwo zwykłych i przysięgłych translacji na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż w internecie bez trudu da się znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest często wymagane, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależna jest cena przekładu?

Czynniki determinujące cenę przekładu

Na to ile docelowo będzie kosztował cię przekład tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, portugalski) czy germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
3. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka tekstu. Translacja opracowań medycznych, prac naukowych bądź umów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla danej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, by właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji niedopuszczalnych błędów.

Dlaczego przekład przysięgły to większy wydatek?

Wypada podkreślić, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer, jak również oznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]