Badania operatorów – na czym polegają?

Dowiedz się więcej o badaniach operatorów Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl.

Gdy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, najczęściej łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą się im poddać. Obowiązek taki regulacje nakładają również na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych urządzeń. Dlaczego istnieje taka konieczność i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są potrzebne?

Ustawa szczegółowo określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Poza tym, jeśli chodzi o warunki, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a większość z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak koncentracji czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i dlatego robienie tego typu testów jest niezbędne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Sprawdza się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe oraz widzenie zmierzchowe, a ponadto prędkość reakcji, zdolność oceny odległości oraz poziom koncentracji. Ważna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to zależne przede wszystkim od wieku badanego. Standardowo są to 3-4 lata, natomiast dla osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]