Podobieństwa i różnice między fakturą proforma i fakturą VAT

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ znajdziesz odpowiedź na pytanie czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale też i większość osób dokonujących zakupów online, miał styczność przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w w księdze przychodów i rozchodów?

Po łacinie pro forma znaczy „dla pozoru”, zatem nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Zaleca się aczkolwiek zostawić ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który formą zaproponowania jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi czy nabycia artykułów, a więc zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż tyczy się usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, więc warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wydać faktury proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu i zawiera podobne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • miejsce oraz datę,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę usług bądź towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych zniżek,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie prognozowanego terminu dostarczenia towaru bądź realizacji usługi.

By nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy też mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo wpłaci przedpłatę.