Co warto o wiedzieć o systemie rozliczeń SWIFT?

Wejdź na flobo.io, aby znaleźć informacje dotyczące systemu bankowego SWIFT.

Mimo, że w zasadzie regularnie korzystamy z przelewów bankowych, masa osób po raz pierwszy usłyszało o istnieniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania nałożenia sankcji wobec Rosji w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ale system SWIFT wykorzystywany jest już od lat siedemdziesiątych XX wieku i jest jednym z filarów sprawnego funkcjonowania światowego rynku finansów.

System rozliczeń SWIFT nie jest jedynym w użyciu

SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku oznacza Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Na co dzień jednakże tego skrótu używa się po prostu do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego realizacja przelewów międzynarodowych byłoby zdecydowanie o wiele bardziej złożone niż obecnie. SWIFT to bardzo popularny, ale nie jedyny stosowany aktualnie system tego rodzaju. Nie licząc m.in. w Naszym kraju korzysta się również z systemów: SORBNET, Elixir i SEPA.Na świecie wykorzystywane są też przeróżne systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń bankowych na obszarze konkretnego państwa.

Jak wobec tego wyróżnia się system rozliczeń SWIFT? Działa on prawie we wszystkich państwach świata i korzystają z niego nie tylko instytucje bankowe, których liczba dziś przekracza już 10 tysięcy, ale również giełdy, domy maklerskie oraz mnóstwo innych instytucji finansowych. Każdy partycypant systemu bankowego SWIFT musi mieć swój unikalny kod (BIC – Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (liter i cyfr). Praktykuje się także przypisywanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod ma 11 znaków.

System bankowy SWIFT – poznaj kody BIC/SWIFT najpopularniejszych banków w Polsce

Nawet jeśli zaledwie sporadycznie realizujesz transakcje międzynarodowe, warto pamiętać kod BIC/SWIFT swojego banku, a co najmniej wiedzieć jak ekspresowo odszukać takie dane. Niżej wymieniamy kody BIC najpopularniejszych banków, obecnych w Polsce.

– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– CitiBank: CITIPLPX
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]