Co to jest metoda kasowa?

Szukasz informacji o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po wpływie od kontrahenta opłaty.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem spotykają się z sytuacją, gdy muszą wiele razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi bądź dostarczone towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w ustawowym terminie i ostatecznie dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył łącznie z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na uwadze określony przez przepisy limit z tej metody może skorzystać większość rodzimych właścicieli firm, lecz powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga ciągłego monitorowania otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z codziennym kontrolowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzór przelewów przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]