Radcy prawni w Rzeszowie – Kancelaria TMH

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia całościową obsługę prawną firm, nie wyłączając start-upów, doradza w zakresie inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę osób prywatnych – doradza we wszystkich dziedzinach prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i udziela wsparcia w procesach negocjacji, jak również ułatwia uzyskać odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, głównie z tytułu polis inwestycyjnych.
W Kancelarii TMH zatrudnieni są biegli prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.