Porady prawne w zakresie zachowku, dziedziczenia spółek i podziału spadku

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pełną pomoc prawną z dziedziny prawa spadkowego. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia spadku czy podział spadku. Nie są nam też obce problemy prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach.

Etapy przygotowania do prowadzenia spraw spadkowych

Współpracę w sprawach spadkowych zaczynamy od konwersacji z Klientem i od omówienia problemu, z jakim do nas przychodzi. Istotne jest, żeby już przy inicjującym spotkaniu w sposób zrozumiały, kompleksowy i klarowny zaprezentować oraz wytłumaczyć zainteresowanemu stopień skomplikowania sprawy. Następnym etapem jest zapoznanie się z konieczną dokumentacją, także pomoc Klientom w jej zgromadzeniu, a w dalszej kolejności przygotowanie razem ze spadkobiercami właściwej dla charakteru sprawy procedury działania i opracowanie odpowiednich pism. Podejmujemy wszelkie starania, by rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, reprezentując ich w trakcie spadkowego postępowania sądowego, jak i doradzając przy projektach testamentów. Będziemy wsparciem również dla Klientów dążących do pozasądowego rozwiązywania sporów. W takim wypadku proponujemy wsparcie i przygotowanie w negocjacjach ugodowych.

Spadki – szczególny rodzaj postępowań

Charakter spraw spadkowych, pomoc rodzinom, które dopiero co straciły bliskich sobie osoby, wymaga pełnego zrozumienia i delikatnego działania. Często wiąże się to ze współpracą z wieloma zaangażowanymi emocjonalnie krewnymi, dla których prawne uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym traktowane jest jako bolesny obowiązek. W takich sytuacjach nasz zespół, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, które jest nieocenione, prowadzi sprawę spadkową podejmując działania pełne empatii.