Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się głównie w prawie rodzinnym, prawie pracy, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne spółek

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się też na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Doradzamy naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo handlowe, administracyjne, pracy czy podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, dlatego koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne skutki prawne.