Kancelaria radców prawnych – odszkodowania za błędy lekarskie

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za wypadki komunikacyjne, za nieudane wakacje czy zagubiony bagaż lub za szkodę będącą skutkiem czynów niedozwolonych, takich jak pobicie i błędy medyczne. Przykłady tego rodzaju zdarzeń można nieprzerwanie wymieniać, ale ważne jest to, że zawsze w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy gotowi do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

Codziennie podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego rodzaju. Mamy doświadczenie w odszkodowaniach powstałych w wyniku wypadków zarówno drogowych, jak i innych, jak np. upadek na śliskiej powierzchni. Nierzadko podejmujemy też sprawy wynikłe ze strat zaistniałych podczas wyjazdów wakacyjnych, związanych m.in. z rozbieżnościami w wykupionej ofercie a rzeczywistymi warunkami panującymi w hotelu czy kiedy bezzasadnie nie wpuszczono nas na pokład samolotu. O naszą pomoc zwracają się też osoby pokrzywdzone w związku z błędami medycznymi, takimi jak leczenie przez dentystę wbrew zasadom sztuki lekarskiej, podanie nieprawidłowych leków czy powikłania przy operacji lub porodzie.

Rola kancelarii radcy prawnego w postępowaniu o odszkodowanie

W trakcie prowadzenia postępowań o odszkodowanie zmagamy się z drastycznymi doświadczeniami naszych Klientów, jak niepełnosprawność spowodowana przez niekompetentnego lekarza, pobicie czy wypadek komunikacyjny, w skutek którego bliska im osoba straciła życie. Zawsze wiąże się to też z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas poszkodowani Klienci. Naszą rolą jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie oszacowanie jakiego odszkodowania może dociekać poszkodowany. Brak jest w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednak nasze doświadczenie zawsze pozwala nam udzielenie Klientom informacji, która daje im możliwość podjęcia decyzji co do dalszego rozwoju sprawy.